Oznamujeme Vám, že tyto www stránky
byly rozhodnutím vedení DDM ze dne 28.5.2008
(zaslaný e-mail)
a následnou dohodou ze dne 29.5.2008 o dni ukončení provozu 
k 31.5.2008 na této adrese
zrušeny.

Po delší čas byly umístěny na adresu http://www.ddm-letna.cz/old/,
kam byly bez vědomí a souhlasu původního správce webu
zkopírovány správcem nového webu dva měsíce před jejich ukončením (březnová úprava).
Tudíž na nich se nenašlo nic, co na nich bylo v dubnu až květnu 2008...
Navíc do první úvodní animace fotografií nového webu použil správce nového webu fotografie
ze starého webu a to bez vědomí a souhlasu autora těchto snímků !
Dle prvotně uvedené informace, byly nové stránky dány do provozu již 3.4.2008.
Stejná situace je u letáku akcí pro rok 2008-2009, kde jsou prokazatelně použity části snímků bez souhlasu jejich autora.


Nové www stránky DDM jsou na adrese http://www.ddm-letna.cz